Steel Sales Executive (Vietnamese or Korean)

Topcareer's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Ba Ria - Vung Tau | Ngày đăng tuyển: 03-10-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật Phòng Kinh Doanh - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 11.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 27-09-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (BP Thiết Kế) - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 11.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 27-09-2023
Fulltime Apply Job

Assistant for Sales Director (Japanese Speaking) - Long Thanh, Dong Nai

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 27-09-2023
Fulltime Apply Job

Insurance Sales Manager

Topcareer's Client
Lương: 80.000.000 VNĐ - 100.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City, Hanoi city, Hai Phong, Da Nang, Thanh Hoa, Quang Ninh, Nghe An, Khanh Hoa, Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 17-08-2023
Fulltime Apply Job

Sales Supervisor (Life Insurance)

Topcareer's Client
Lương: 18.000.000 VNĐ - 0 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 17-08-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (BP Kế Toán) - Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-08-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (BP Nhân Sự) - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 13.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-08-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Phòng Sản Xuất - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-08-2023
Fulltime Apply Job

Kế Toán Bếp

ADORA Services Management JSC.
Lương: Thương lượng | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 03-07-2023
Fulltime Apply Job
Answer call us!
Answer call us!
For any questions during the work, please contact us or email us.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved