Operation Manager

Topcareer's Client
Lương: | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-05-2020
Fulltime Apply Job

Nhân Viên/Thư kí Điều Vận - Tân Phú, TP HCM

Topcareer's Client
Lương: 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 14-04-2020
Fulltime Apply Job

Trưởng Bộ Phận Điều Vận - Tân Phú, HCMC

Topcareer's Client
Lương: 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 14-04-2020
Đang cập nhật Apply Job

Quản đốc xưởng bao bì - Quận Tân Phú, TP HCM

Topcareer's Client
Lương: 20.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 27-03-2020
Fulltime Apply Job

Risk Manager

Topcareer's Client
Lương: 1.000 USD - 1.500 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 20-03-2020
Fulltime Apply Job

Senior HR General Executive (Tân Phú District, HCMC)

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 06-03-2020
Fulltime Apply Job

Production Manager

Topcareer's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ | Khu vực: Bac Ninh | Ngày đăng tuyển: 02-03-2020
Fulltime Apply Job

Production Technical Supervisor

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 24-02-2020
Fulltime Apply Job

Cost Accountant

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 06-01-2020
Fulltime Apply Job

IT Software Executive - Long Duc I.P, Long Thanh District

Topcareer's Client
Lương: 8.000.000 VNĐ - 11.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 06-01-2020
Fulltime Apply Job
Answer call us!
Answer call us!
For any questions during the work, please contact us or email us.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved