Regional Sales Manager (Mekong area)

Job Detail
  • Salary: Thương lượng
  • Fulltime
  • 21 Applications
  • 1.313 Views
Job description
-  Phụ trách điều hành hoạt đông kinh doanh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
-  Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Job Requirement
-   Có kinh nghiệm điều hành kinh doanh mảng phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ
-   Có khả năng xây dựng hệ thống phân phối và mối quan hệ rộng
-   Chịu được áp lực doanh số và xây dựng chiến lược bán hàng dài lâu
Job Other

Chief Accountant (Thu Duc District - HCMC)

Topcareer's Client
Lương: 50.000.000 VNĐ - 60.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 02-11-2021
Fulltime Apply Job

Fertilizer Factory Manager - Quoc Quang I.P, Ben Luc, Long An

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Long An | Ngày đăng tuyển: 15-07-2021
Fulltime Apply Job

Metallurgical Heat Specialist

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 20-06-2021
Fulltime Apply Job

Automount/Assembly Manufacturing Manager - Quang Minh IP.

Topcareer's Client
Lương: 28.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 28-04-2021
Fulltime Apply Job

Outbound Manager

Topcareer's Client
Lương: 60.000.000 VNĐ - 70.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 08-04-2021
Fulltime Apply Job

Internal Auditor

Topcareer's Client
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 02-04-2021
Fulltime Apply Job

Chief Accountant (District 7 - HCMC)

Topcareer's Client
Lương: 1.000 USD - 2.000 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 15-03-2021
Fulltime Apply Job

Production Materials Control Head

Topcareer's Client
Lương: 1.000 USD - 1.500 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 12-03-2021
Fulltime Apply Job

Purchasing Manager

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Long An | Ngày đăng tuyển: 26-02-2021
Fulltime Apply Job

Sales Manager

Topcareer's Client
Lương: 20.000.000 VNĐ - 0 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 23-02-2021
Fulltime Apply Job
  • Company size:
  • Location:
Employer's Overview
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved