Regional Sales Manager (Mekong area)

Job Detail
  • Salary: Thương lượng
  • Fulltime
  • 21 Applications
  • 3.012 Views
Job description
-  Phụ trách điều hành hoạt đông kinh doanh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
-  Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Job Requirement
-   Có kinh nghiệm điều hành kinh doanh mảng phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ
-   Có khả năng xây dựng hệ thống phân phối và mối quan hệ rộng
-   Chịu được áp lực doanh số và xây dựng chiến lược bán hàng dài lâu
Job Other

Vice Sales Manager - Middle Area (Animal Feed)

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Binh Dinh | Ngày đăng tuyển: 29-03-2022
Fulltime Apply Job

Area Sales Manager (Aquaculture)

Topcareer's Client
Lương: 25.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Binh Dinh | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

Brand Manager

Tran Toan Phat Trading & Service Co., LTD
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

Online Sales Manager

Tran Toan Phat Trading & Service Co., LTD
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

MT Sales Manager

Tran Toan Phat Trading & Service Co., LTD
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

National Sales Manager

Tran Toan Phat Trading & Service Co., LTD
Lương: 60.000.000 VNĐ - 70.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

Vice President - Human Resources

Topcareer's Client
Lương: 100.000.000 VNĐ - 150.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 17-03-2022
Fulltime Apply Job

Head of Business (Hoàng Mai District)

Topcareer's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 07-03-2022
Fulltime Apply Job

Finance/ Accounting SAP Consultant

Topcareer's Client
Lương: 1.500 USD - 3.000 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 07-02-2022
Fulltime Apply Job

Sales Manager (Hydrogen Ionization purified machine)

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 16-01-2022
Fulltime Apply Job
  • Company size:
  • Location:
Employer's Overview
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved