Mechanical Manager

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 31-12-2020
Fulltime Apply Job

Bridge System Engineer - BSE

Topcareer's Client
Lương: 1.500 USD - 2.500 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 21-12-2020
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Long Thành

Topcareer's Client
Lương: 11.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 22-11-2020
Fulltime Apply Job

Design Engineer (Mechanical Precision Components)

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 16.000.000 VNĐ | Khu vực: Binh Duong | Ngày đăng tuyển: 26-09-2020
Fulltime Apply Job

ACCOUNTING SUPERVISOR

Topcareer's Client
Lương: 21.000.000 VNĐ - 24.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 17-07-2020
Fulltime Apply Job

BSE

Topcareer's Client
Lương: 1.500 USD - 2.500 USD | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 16-06-2020
Fulltime Apply Job

HR Executive - Long Duc IP

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 11-06-2020
Fulltime Apply Job

Admin & General Affairs Supervisor

Topcareer's Client
Lương: 17.000.000 VNĐ - 22.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-06-2020
Fulltime Apply Job

Extruded Aluminum Engineer

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-06-2020
Fulltime Apply Job

Production Technical Supervisor

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 24-02-2020
Fulltime Apply Job
Answer call us!
Answer call us!
For any questions during the work, please contact us or email us.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved