Nhân Viên Thông Dịch Phòng Sản Xuất - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 04-12-2023
Fulltime Apply Job

Production Vice Manager (Thanh Phu - Dong Nai)

Topcareer's Client
Lương: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 31-10-2023
Fulltime Apply Job

Sales Executive - hydrogen ionization purified water device

Topcareer's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 30-03-2022
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Bán Hàng tại Showroom Long Biên

Topcareer's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 07-03-2022
Fulltime Apply Job

Key Sales Leader (Hoang Mai District)

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 07-03-2022
Fulltime Apply Job

Sales Executive - Hoang Mai District

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 07-03-2022
Fulltime Apply Job

Head of Business (Hoàng Mai District)

Topcareer's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Hanoi city | Ngày đăng tuyển: 07-03-2022
Fulltime Apply Job

Sales Manager (Hydrogen Ionization purified machine)

Topcareer's Client
Lương: Thương lượng | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 16-01-2022
Fulltime Apply Job

Design Engineer (Mechanical Precision Components)

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 16.000.000 VNĐ | Khu vực: Binh Duong | Ngày đăng tuyển: 26-09-2020
Fulltime Apply Job

Sales Engineer (Industrial Equipment) - HCMC

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Ho Chi Minh City | Ngày đăng tuyển: 06-07-2020
Fulltime Apply Job
Answer call us!
Answer call us!
For any questions during the work, please contact us or email us.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved