Server System And Infrastructure Engineer - Thủ Dầu Một

Job Detail
 • Salary: Thương lượng
 • Level: Có kinh nghiệm
 • 21 Applications
 • 11.202 Views
Job description
Job Requirement
 • Giao tiếp tiếng Nhật tốt (tiếng Nhật N3 trở lên)
 • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm sử dụng GCP, AWS IoT service, Azure
 • Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình, xử lý sự cố trong môi trường UNIX /Linux 
 • Có kinh nghiệm vững chắc về Tomcat, JBoss, Apache, Ruby, NGINX ...
 • Có kinh nghiệm về VMware, Virtual Box, ...
 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống tốt, các phần mềm Puppet, cfengine, Chef, ...
 • Giỏi về shell scripts, Perl, Ruby, Python
 • Hiểu biết về mạng, kết nối OSI network layers, TCP/IP
 • Có kinh nghiệm vững về tạo ra các chứng thực người dùng, phân quyền trong các hệ thống phức tạp
 • Hiểu biết về cách sử dụng phần mềm quản lý hệ thống dữ tiệu, phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, phần mền phát triển nền tảng web
 • Có kinh nghiệm làm việc nhóm và các tools quản lý phiên bản như Git, Github,slack.
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc với các đội nhóm overseas và sử dụng tiếng Anh tốt.
Job Other

Chuyên Viên Nghiên Cứu ngành thực phẩm

Khách hàng của Topcareer
Lương: 12.000.000 VNĐ - 14.000.000 VNĐ | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 20-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

Giám sát sản xuất - bao bì nhựa

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 03-08-2020
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Phòng Sản Xuất - Long Thành, Đồng Nai

Khách hàng của Topcareer
Lương: 12.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 10-08-2023
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Phòng Phát Triển Thị Trường - Long Thành, Đồng Nai

Khách hàng của Topcareer
Lương: 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 04-12-2023
Toàn thời gian Apply Job

Phục vụ

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 1.200 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu, Quốc tế | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Giao hàng

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.000 USD - 0 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu, Quốc tế | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Pha chế Đồ uống

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.300 USD - 1.400 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu, Quốc tế | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Pha chế cà phê

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.400 USD - 1.500 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job

Phụ Bếp

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 0 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu, Quốc tế | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job

Thợ làm bánh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.900 USD - 1.950 USD | Khu vực: Cộng Hòa Síp - Đảo Síp - Châu Âu, Quốc tế | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Toàn thời gian Apply Job
 • Company size:
 • Location:
Employer's Overview
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved