2D GAME ARTIST & UI/UX Designer

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.000 USD - 1.500 USD | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 21-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Production Manager (Furniture)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 17-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Giám Đốc Nhà Máy

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 16-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Giám Đốc Pháp Lý

Khách hàng của Topcareer
Lương: 3.000 USD - 4.000 USD | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 15-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Head of Finance

Khách hàng của Topcareer
Lương: 70.000.000 VNĐ - 80.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 14-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Technical Lead (Game Development)

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 05-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

PixiJS Developer

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.500 USD - 2.000 USD | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 05-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Giám Sát Chi Phí

Khách hàng của Topcareer
Lương: 21.000.000 VNĐ - 24.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 25-08-2020
Toàn thời gian Apply Job

QA/QC Manager

Khách hàng của Topcareer
Lương: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: Bắc Ninh | Ngày đăng tuyển: 20-08-2020
Toàn thời gian Apply Job

Production Supervisor

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Bắc Ninh | Ngày đăng tuyển: 20-08-2020
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved