Planning Manager - VSIP II

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.500 USD - 2.000 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 10-12-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân viên Kế hoạch sản xuất - Long Đức, Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 11.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Kế hoạch sản xuất

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 600 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Đang cập nhật Apply Job

Senior Loyalty Program Planner

Khách hàng của Topcareer
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 650 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved