TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Job Detail
  • Salary: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
  • Level: Trưởng phòng
  • Gender: Nam
  • Skill :
  • Toàn thời gian
  • 21 Applications
  • 3.086 Views
Job description
1.  Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của bộ phận theo mục tiêu, khách hàng được giao: 
-   Nghiên cứu, đánh giá thị trường (khách hàng), xây dựng kế hoạch kinh doanh của bộ phận được giao phụ trách và đề xuất phân bổ mục tiêu, kế hoạch cho các nhân viên kinh doanh.
-  Tham gia phản biện, thảo luận về các mục tiêu kinh doanh liên quan đến thương hiệu là cơ sở để giao mục tiêu kinh doanh xuống các NVKD.
-   Đôn đốc, giám sát và hỗ trợ nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đề xuất Trưởng phòng điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch hoạt động của bộ phận.
-   Triển khai đôn đốc kế hoạch chào hàng/bán hàng theo ưu tiên doanh số và thương hiệu của các NVKD. Trực tiếp tiếp nhận thông tin từ NVKD và đưa ra giải pháp bán hàng. Các thông tin khó khăn/sự cạnh tranh về sản phẩm, nhu cầu/mong muốn của khách hàng … được tổng hợp để cung cấp kịp thời cho các vị trí Phụ trách phát triển thương hiệu.
-  Tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của bộ phận trình Trưởng phòng.

2.    Tổ chức tiếp thị và phát triển khách hàng thuộc quản lý của bộ phận
-   Tổ chức xây dựng kế hoạch tiếp thị, gặp gỡ khách hàng (nhà máy tại các khu công nghiệp, đại lý/nhà phân phối…), phát triển thị trường cho bộ phận và từng nhân viên.
-   Đôn đốc, hướng dẫn nhân viên kinh doanh thực hiện kế hoạch tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo kế hoạch.
-   Trực tiếp gặp gỡ, liên hệ, giới thiệu sản phẩm cho các khách hàng bộ phận phụ trách nếu có.
-   Đôn đốc việc liên hệ với khách hàng nắm bắt thông tin và chào hàng, báo giá, lập hồ sơ thầu (nếu có). Hỗ trợ nhân viên thương thảo, đàm phán với khách hàng.
-   Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của Trưởng phòng trong quá trình xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng. 
100

3.  .Kiểm soát tình hình thực hiện đơn hàng, hợp đồng của bộ phận đảm bảo đúng tiến độ và cam kết:
-  Theo dõi tiến độ nhập khẩu đơn hàng của bộ phận.
-  Theo dõi, tiến độ thực hiện vận chuyển, giao hàng cho khách. Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. -  Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện thanh toán, giao hàng, lắp đặt, bàn giao …của hợp đồng. Trực tiếp phối hợp với bộ phận liên quan (kỹ thuật, kế toán..) xử lý các vấn đề phát sinh, thắc mắc của khách hàng.
-  Đôn đốc nhân viên phối hợp với phòng kỹ thuật thực hiện tư vấn, đào tạo cho khách hàng (nếu có).

4. Kiểm soát thực hiện cập nhật thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng thuộc bộ phận phụ trách
-   Kiểm tra, đôn đốc nhân viên cập nhật thông tin khách hàng đúng quy định.
-   Đôn đốc, hướng dẫn nhân viên lập kế hoạch, thực hiện các biện pháp chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng phụ trách sau khi kết thúc hợp đồng (gọi điện, gửi thư, khảo sát…).
-   Thường xuyên liên hệ tiếp nhận phản hồi của khách hàng (trực tiếp phụ trách).
-   Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về các vấn đề kỹ thuật và phản hồi với nhà cung cấp và bộ phận kỹ thuật tiến hành xử lý kịp thời.
-   Theo dõi, đôn đốc bộ phận kỹ thuật thực hiện bảo trì, bảo hành sản phẩm định kỳ cho khách hàng. 

5. Tổ chức tìm kiếm sản phẩm và nhà cung cấp trong nước phù hợp với yêu cầu của khách hàng và kế hoạch kinh doanh của bộ phận, theo chỉ đạo và phân cấp của Công ty
-   Tìm kiếm sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu của khách hàng và thị trường.
-   Tổ chức tìm kiếm, liên hệ tìm hiểu thông tin của nhà cung cấp có năng lực, tin cậy, có tính cạnh tranh cao và báo cáo, đề xuất Trưởng phòng lựa chọn nhà cung cấp.
-   Thương thảo, đàm phán xúc tiến ký kết hợp đồng với nhà cung cấp. 

6. Giám sát triển khai hoạt động thu thập thông tin thị trường
-   Tổ chức triển khai hoạt động khảo sát, thu thập thông tin thị trường theo kế hoạch của nhóm Phát triển thương hiệu.
-   Tham gia việc chuẩn bị, triển khai chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm và Công ty.
-   Tham gia tổ chức các chương trình PR, hội chợ…giới thiệu sản phẩm của nhà cung cấp, thương hiệu công ty.
-   Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Trưởng phòng và chuyển BP. Marketing các thông tin, biểu mẫu khảo sát đúng tiến độ và yêu cầu.

7. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận
-   Phổ biến nội quy, chính sách của Công ty cho NV trong bộ phận và giám sát nhân viên thực hiện.
-   Xác định nhu cầu, đề xuất và phối hợp thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự của bộ phận
-   Phân công công việc, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.
-   Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc.

8. Phối hợp thực hiện các công việc khác:
-   Tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của phòng và công ty.
-   Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
-   Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

9.  Quản lý bộ phận Bán hàng bao gồm 10 Kỹ sư bán hàng
 
 
 
Job Requirement
-   Tốt nghiệp đại học
-   Có kinh nghiệm quản lý, bán hàng kĩ thuật 
-   Ưu tiên nam
Job Other

Production Manager (Furniture)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 16-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Giám Đốc Nhà Máy

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 16-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Giám Đốc Pháp Lý

Khách hàng của Topcareer
Lương: 3.000 USD - 4.000 USD | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 15-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Head of Finance

Khách hàng của Topcareer
Lương: 70.000.000 VNĐ - 80.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 14-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

Technical Lead (Game Development)

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 05-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

PixiJS Developer

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.500 USD - 2.000 USD | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 05-09-2020
Toàn thời gian Apply Job

QA/QC Manager

Khách hàng của Topcareer
Lương: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: Bắc Ninh | Ngày đăng tuyển: 03-08-2020
Toàn thời gian Apply Job

Full-stack Team Leader

Khách hàng của Topcareer
Lương: 2.000 USD - 2.500 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 13-08-2020
Toàn thời gian Apply Job

Chuyên Viên Phát triển kinh doanh (Bao bì)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.000 USD - 1.500 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 18-03-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân viên Telesales

Khách hàng của Topcareer
Lương: 7.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 29-04-2020
Toàn thời gian Apply Job
  • Company size:
  • Location:
Employer's Overview
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved