Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai)

Job Detail
  • Salary: 35.000.000 VNĐ - 38.000.000 VNĐ
  • Level: Trưởng phòng
  • Skill :
  • Toàn thời gian
  • 21 Applications
  • 406 Views
Job description
-  Đảm bảo các hoạt động Hành chánh Nhân sự trong công ty tuân thủ theo quy định của Luật Việt Nam.
-  Phát triển chính sách, chỉ đạo và điều phối các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, chế độ lương, quan hệ lao động, phúc lợi, tập huấn và hướng dẫn nhân viên.
- Sắp xếp và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của bộ phận Hành chính- Nhân sự-ATVSLĐ
- Quản lý công việc của các nhân viên Hành chính- Nhân sự-ATVSLĐ
- Chịu trách nhiệm soạn thảo, chỉnh sửa, cập nhật, thực hiện Nội quy công ty và đảm bảo tất cả các quy định tuân thủ theo Luật.
- Chế độ lương và phúc lợi: xây dựng và thực hiện hệ thống lương phúc lợi hấp dẫn.
- Tuyển dụng: Tập hợp, tìm kiếm các ứng viên phù hợp.
- Đào tạo và phát triển: Duy trì và thực hiện hệ thống đào tạo, nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo, sơ đồ phát triển kỹ năng.
- Đánh giá và khen thưởng: xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá khen thưởng một cách hiệu quả.
- Tư vấn cho BGĐ trong việc xây dựng hình ảnh công ty.
- Tư vấn cho BGĐ trong việc tạo ra môi trường làm việc trong công ty.
- Quyết toán thuế TNCN hàng quý, hàng năm.
- Thiết lập dự phòng ngân sách hàng năm của chi phí quản lý doanh nghiệp và theo dõi hàng tháng.
- Tổ chức các sự kiện hàng năm trong và ngoài công ty.
- Kiểm soát An toàn Vệ sinh Lao động trong nhà máy.
- Duy trì thực hiện thệ thống ISO 14001.
- Quản lý tài sản, thiết bị Công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng trong công ty.
- Đề xuất  kế hoạch xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và hiệu quả cho nhân viên.
Job Requirement
-  Tốt nghiệp Đại học
-  Tiếng Anh giao tiếp tốt
-  Có thể giao tiếp tiếng Nhật là một lợi thế
-  Có kinh nghiệm quản lý HR-Admin 
Job Other

Customer Happiness Director

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 15-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

HR Manager

Khách hàng của Topcareer
Lương: 2.000 USD - 2.500 USD | Khu vực: Long An | Ngày đăng tuyển: 14-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Khách hàng của Topcareer
Lương: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 31-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

Manufacturing Director - District 7, HCMC

Khách hàng của Topcareer
Lương: 3.000 USD - 4.000 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 20-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

IE Manager - Industrial & Spare parts - District 7, HCMC

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.500 USD - 3.000 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 10-09-2019
Toàn thời gian Apply Job

Facility Maintenance Manager (KCN AMATA - Biên Hoà, Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 35.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 22-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

Giám Đốc Sản Xuất

Khách hàng của Topcareer
Lương: 20 VNĐ - 30 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 03-11-2018
Toàn thời gian Apply Job

Kế toán trưởng

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 04-11-2018
Toàn thời gian Apply Job

Truong Phong Kinh Doanh (Hoá chất dệt nhuộm)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30 VNĐ - 50 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 04-11-2018
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng bộ phận bán hàng (Bao bì)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30 VNĐ - 40 VNĐ | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 28-01-2019
Toàn thời gian Apply Job
  • Company size:
  • Location:
Employer's Overview
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved