Phó Giám Đốc Sản Xuất (Thạnh Phú - Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 25.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 31-10-2023
Toàn thời gian Apply Job

Kế Toán Trưởng (Quận 4 - TP HCM)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 35.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 06-07-2022
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng Bộ Phận QA - Quận 7, TP HCM

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 15-12-2021
Đang cập nhật Apply Job

Internal Auditor

Khách hàng của Topcareer
Lương: 35.000.000 VNĐ - 45.000.000 VNĐ | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 05-04-2021
Toàn thời gian Apply Job

Kế toán Trưởng (Quận 7 - TP HCM)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.000 USD - 2.000 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 15-03-2021
Toàn thời gian Apply Job

PMC Head

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.000 USD - 1.500 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 12-03-2021
Toàn thời gian Apply Job

Quản lý Kế Hoạch Sản Xuất - Quận 7, TP HCM

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 18-11-2020
Toàn thời gian Apply Job

Tổ Trưởng Sản Xuất (Quận 7, TP HCM)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 20.000.000 VNĐ - 23.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 08-11-2020
Toàn thời gian Apply Job

Sales Project Executive (Lighting Electric)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 20.000.000 VNĐ - 23.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 16-07-2020
Toàn thời gian Apply Job

Manufacturing Director - District 7, HCMC

Khách hàng của Topcareer
Lương: 3.000 USD - 4.000 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved