Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - (Bộ phận xi mạ)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân viên Kế hoạch sản xuất - Long Đức, Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 11.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Engineering Team Leader

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng phòng Kế Toán/ Phó phòng Kế Toán (Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30.000.000 VNĐ - 0 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN (Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 11.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH XƯỞNG

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng Phòng Chế tạo (Tiếng Nhật trình độ N2/N1)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Phiên dịch | Biên dịch Tiếng Nhật - KCN Biên Hoà II

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 650 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved