Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 35.000.000 VNĐ - 38.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 10-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 03-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 03-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 500 USD - 650 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 03-10-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên IT - KCN Long Đức, Long Thành

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 26-09-2019
Đang cập nhật Apply Job

Phiên dịch | Biên dịch Tiếng Nhật - KCN Biên Hoà II

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 13-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng Phòng Chế tạo (Tiếng Nhật trình độ N2/N1)

TOPCAREER's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 02-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH XƯỞNG

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 05-06-2019
Toàn thời gian Apply Job

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH (TIẾNG NHẬT N2)

TOPCAREER's Client
Lương: 700 USD - 1.000 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 05-06-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng phòng Kế Toán/ Phó phòng Kế Toán (Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 0 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 28-05-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved