Nhân Viên Phiên Dịch Anh - Nhật cho Dự án xây dựng nhà xưởng - Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 14-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 12-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên IT - KCN Long Đức, Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Đang cập nhật Apply Job

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 35.000.000 VNĐ - 38.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Kế toán trưởng

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Quản lí đơn Hàng

Khách hàng của Topcareer
Lương: 600 USD - 1 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Kinh Doanh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10 VNĐ - 12 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - (Bộ phận xi mạ)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân viên Kế hoạch sản xuất - Long Đức, Long Thành

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 11.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved