Phiên dịch | Biên dịch Tiếng Nhật - KCN Biên Hoà II

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 13-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng Phòng Chế tạo (Tiếng Nhật trình độ N2/N1)

TOPCAREER's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 02-08-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên IT

TOPCAREER's Client
Lương: 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 21-06-2019
Đang cập nhật Apply Job

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH XƯỞNG

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 05-06-2019
Toàn thời gian Apply Job

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH (TIẾNG NHẬT N2)

TOPCAREER's Client
Lương: 700 USD - 1.000 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 05-06-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng phòng Kế Toán/ Phó phòng Kế Toán (Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 30.000.000 VNĐ - 0 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 28-05-2019
Toàn thời gian Apply Job

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN (Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai)

TOPCAREER's Client
Lương: 11.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 28-05-2019
Toàn thời gian Apply Job

Engineering Team Leader

TOPCAREER's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 17-05-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - (Bộ phận xi mạ)

TOPCAREER's Client
Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 08-04-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Tuyển Dụng

TopCareer Việt Nam
Lương: Thương lượng | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 25-03-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved