Kỹ sư Chất lượng sản phẩm

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Assistant QC Manager - Bắc Ninh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Bắc Ninh | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

QC Inspection & Logistics Executive (Rice Trader)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 600 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Trợ lý Kinh Doanh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 700 USD | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved