Chuyên Gia Nhiệt Luyện Kim Loại

Khách hàng của Topcareer
Lương: Thương lượng | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 20-06-2021
Toàn thời gian Apply Job

EPR Coordinator Group Leader

Khách hàng của Topcareer
Lương: 0 VNĐ - 22.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 23-05-2021
Toàn thời gian Apply Job

Trưởng nhóm AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 16.000.000 VNĐ - 19.000.000 VNĐ | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 11-05-2021
Toàn thời gian Apply Job

Product Engineer - PCBA field, VSIP 1, Binh Duong

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.500 USD - 2.000 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 04-05-2021
Toàn thời gian Apply Job

Automount/Assembly Manufacturing Manager - KCN Quang Minh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 28.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 28-04-2021
Toàn thời gian Apply Job

Nữ nhân viên kỹ thuật sản xuất sản phẩm SMT - KCN Quang Minh

Khách hàng của Topcareer
Lương: 12.000.000 VNĐ - 16.000.000 VNĐ | Khu vực: Hà Nội | Ngày đăng tuyển: 28-04-2021
Toàn thời gian Apply Job

Test Engineer - VSIP 1, Binh Duong province

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 1.500 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 26-04-2021
Đang cập nhật Apply Job

Test Development Engineer

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 1.500 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 26-04-2021
Toàn thời gian Apply Job

Incoming Quality Controller - IQC

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 1.500 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 26-04-2021
Toàn thời gian Apply Job

QA Engineer - Electronics (VSIP 1, Binh Duong)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 1.100 USD - 1.500 USD | Khu vực: Bình Dương | Ngày đăng tuyển: 26-04-2021
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved