Project Manager (Automation Equipment)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 45.000.000 VNĐ - 55.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Nhân Viên Tuyển Dụng

Khách hàng của Topcareer
Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Kỹ sư Chất lượng sản phẩm

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Software Testing Engineer

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Manufacturing Group (MFG) Leader

Khách hàng của Topcareer
Lương: 18.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Engineering Team Leader

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ | Khu vực: Đà Nẵng | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Phó Phòng Dịch Vụ Hậu Mãi

Khách hàng của Topcareer
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

Phó Giám Đốc Nhân Sự (Quận 7, TP HCM)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 30.000.000 VNĐ - 50.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai)

Khách hàng của Topcareer
Lương: 500 USD - 650 USD | Khu vực: Đồng Nai | Ngày đăng tuyển: 07-11-2019
Toàn thời gian Apply Job

System Engineer

TopCareer Việt Nam
Lương: 18.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | Khu vực: TP HCM | Ngày đăng tuyển: 19-04-2019
Toàn thời gian Apply Job
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Giải đáp hãy gọi chúng tôi !
Mọi thắc mắc trong quá trình làm việc hãy liên hệ Email hoặc gọi cho chúng tôi.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved